08. SIRU - ihminen digitaalisen tulevaisuuden ja todellisuuden rajoilla

Kuinka tasapainoilla elämässä todellisen ja digitaalisen ympäristön välillä? Digitaalisen informaation määrän kasvaessa ihmiset haluavat apuvälineitä, joiden avulla he voivat helpottaa elämäänsä. Siru on henkilökohtainen tasapainoiluväline, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat yksittäisen ihmisen halut ja tarpeet. Sen avulla yksilö voi määritellä ja hallita suhdettaan digitalisoituvaan ympäristöön.

Siru on myös tarina 16-vuotiaasta tytöstä. Hän on riittävän nuori ja vapaa haluamaan tulevaisuudeltaan asioita, joita ei vielä ole suunniteltu valmiiksi. Hänen halujensa ja tarpeidensa mukaan hänelle on luotu oma Siru. Hän on tulevaisuuden käyttäjä, joka kertoo kävijöille tarinaa tilanteista, joissa hän käyttää Siruaan.

How can the balance between real and digital life be found? As the amount of digital information grows, people want tools to make their lives easier. Siru is a personal balancing tool, designed according to the needs and wants of the individual, helping him to define his relationship to the digitalising environment.

Siru is also the story of a 16 year-old girl young and free enough to want things that are not yet ready. She is the user of the future and she tells a story of situations in which she has used her personalised Siru.

/ Mika Ilari Koskinen / Teriina Lindblom / Kaisa Pekari