Tilasuunnittelun MA -lopputyöni Keskipisteessä - materiaalisesta kodista digitaaliseen käsittelee fyysisen ja digitaalisen ympäristön välistä suhdetta.
Aiheen tarkastelu rajautuu siihen miten digitaalinen maailma muodostuu osaksi fyysistä maailmaa ja miten tila ja tilallinen organisointi voivat muodostaa yhteisen tekijän näiden kahden ulottuvuuden välille.
Lopputyöni jakautuu kolmeen osaan; teoreettiseen malliin, fyysiseen malliin ja digitaaliseen malliin

.
sisään >


This pages require flash plug-in ang good internet connection