| FMH HOME | PROJECTS |

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset
- Living with Technology-


Katja Oksanen-Särelä


Olen tutkinut arkipäivää teknologisten laitteiden kanssa sekä tulevaisuuden teknologiaan liittyviä odotuksia, toiveita ja varauksia. Tätä varten olen tehnyt 14 kaksiosaista haastattelua, yhteensä siis kolmisenkymmentä haastattelua. Haastateltavat ovat iältään 19-41-vuotiaita, suhteellisen koulutettuja kaupunkilaisia.

Ensimmäisessä haastattelussa olemme käsitelleet laitteiden hankkimista ja elämää niiden kanssa. Millä perusteella hankintoja tehdään ja kuinka laitteet vaikuttavat arkipäivässä? Millaisia rutiineja niiden ympärille on kehkeytynyt?

Toista haastattelua varten olen evästänyt haastateltavan skenaarioilla, joissa kuvaillaan, millainen voisi olla tulevaisuuden arkipäivä, mm. kuinka hoidetaan asioita, kotiaskareita ja kuinka viestitään muiden kanssa. Olemme käsitelleet näitä erilaisia tulevaisuudenkuvauksia haastateltavan kannalta - näkisikö hän käyttöä kuvatuille asioille omassa elämässään ja kuinka hän yleisesti suhtautuu esitettyihin skenaarioihin - mikä kuvatussa elämässä on myönteistä, mikä kielteistä. Laajemmin tässä yhteydessä olen selvittänyt, mikä teknologisessa kehityksessä innostaa, mikä ahdistaa ja millaisiin asioihin tuolloin vedotaan. Nähdäänkö teknologia esimerkiksi passivoivana tai pelätäänkö sen tekevän ihmisen avuttomaksi - tai nähdäänkö se sitä vastoin aktiivisuuden mahdollistajana ja ihmisen kykyjen laajentajana. Olen esittänyt skenaarioita karkeasti luokitelleen muutamalta elämänalueelta; älykkääseen kotiin, ostamiseen, yhteydenpitoon, asioiden hoitamiseen ja median käyttöön liittyen.

Esitetyillä skenaarioilla on ollut haastatteluissa kaksinainen tehtävä. Tarkoituksena on ollut toisaalta omien ja kirjallisuudessa esitettyjen skenaarioiden "testaaminen" - kuinka niihin suhtaudutaan ja nähdäänkö ne toimivina - toisaalta skenaariot ovat toimineet eräänlaisena apuvälineenä ideoiden konkretisoinnissa. Niiden kautta on päästy käsiksi myös erilaisiin toiveisiin ja parannusehdotuksiin.

  • HTML VERSIO (vain suomeksi - only in Finnish)
  • DOWNLOAD / LATAA elamaa.PDF muodossa (vain suomeksi - only in Finnish)


Copyright notice: this article (html version and pdf file) is available for personal academic use only. This is NOT to be published or distributed anywhere without specific consent of the copyright owner. If you are to quote from this, please use the standard academic reference guidelines.

abc 07.06.01